Payment Information

STK: 100 55 66 77 8888
STK: 55 68 68 68 88
DANG MINH DUC
NH Quân đội MB (MSCBVNVX)

STK: 094 100001 4048
DANG MINH DUC
NH Ngoại thương Vietcombank (BFTVVNVX)

STK: 029 123 58 101
DANG MINH DUC
NH Tiên Phong TPBank (TPBVVNVX)

Ví MoMo: https://nhantien.momo.vn/dfmcvn
Tên người nhận: DANG MINH DUC

Ví điện tử: 036 *** ****
(Vui lòng gửi email hoặc DM để lấy thông tin)
Tên người nhận: DANG MINH DUC
MoMo, AirPay, ViettelPay, VinID

WebMoney WMZ: Z583439841986
WebMoney WMV: V973982137825
Ducdang (8552****5090)

Personal PayPal: d***@gmail.com
(Vui lòng gửi email hoặc DM để lấy thông tin)